Tudásháló

Deák Ferenc Gimnázium

  • + Cím: 4900. Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3.
  • + Telefon: 06-44/510-055

 

 

A gimnáziumi képzés 1963-ban kezdõdött Fehérgyarmaton a Petõfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola keretén belül, 1969. január 1-jétõl vagyunk önálló intézmény. Elõször három gimnáziumi osztály indult igen magas létszámokkal / 50-55 tanuló /, késõbb az induló osztályok száma kettõre majd egyre csökkent. Ezért is határozott a megyei felettes szerv az iskola önállósítása mellett. /1. sz. melléklet/ Az önállóvá váláskor hat osztályban kilenc nevelõ dolgozott. Ezt követõen évente három osztály indult évfolyamonként.

A mennyiségi gyarapodás mellett nõtt a minõségi munka színvonala, nõttek az eredményességi mutatók.

Az iskolai munka tartalmi, szerkezeti változásai:

Kezdetben általános tantervû osztályok mûködtek.
Az 1970/71-es tanévtõl indult meg a nyelvi tagozatos képzés / elõbb orosz-német, 1986-tól német tagozat /. Az iskola nyelvi jellege napjainkig megmaradt, sõt erõsödik is. Az 1999/2000. tanévtõl a tagozatos angol képzést is bevezettük / egy német csoport helyett /.
Az 1991/92-es tanévben indítottuk a nyolcosztályos gimnáziumi képzést, az elsõ osztály 1999-ben tett érettségi vizsgát.
Az 1998/99-es tanévtõl a nappali tagozat 16 osztállyal mûködik, a tanulói létszám 450-500 fõ között alakul.
A továbbtanulni nem akaró diákok számára a munkába állás elõsegítése érdekében különbözõ fakultációs csoportokat szerveztünk / gép- és gyorsírás, népmûvelési ismeretek, nevelési alapismeretek, számítógép- kezelõi ismeretek /. Az 1998/99-es tanévtõl indítottuk a Nyírbátori Határõr Igazgatósággal kötött együttmûködési megállapodás alapján a határ- rendész fakultációt, amely a 2003/2004-es tanévtõl belügyi rendészeti képzéssé alakult át.
2005-tõl 5 éves nyelvi elõkészítõ osztályt indítottunk (német és angol nyelv).
2008-tól emelt szintû természettudományos képzést vezettünk be.
A nappali tagozatos képzés mellett 1964-tõl levelezõ tagozaton is folyik oktatás az alábbi formákban:
1964-tõl gimnázium,
az 1977/78-as tanévtõl a gimnáziumi forma mellett szakmunkások
szakközépiskolája,
1984-tõl csak szakmunkások szakközépiskolája,
2001-tõl esti, illetve levelezõ gimnáziumi oktatás
2004-tõl csak esti tagozatú felnõttoktatás.
2008 szeptemberétõl engedélyt kaptunk a fenntartótól, hogy Pátyodon tagintézményt mûködtessünk esti tagozatos képzéssel.
 
Az iskola fennállása során egyre jelentõsebb eredményeket ért el. Ennek területei, mutatói:
Egyre javuló felvételi eredmények. Az érettségizett tanulóknak 60-70 %-a jelentkezett felsõoktatási intézménybe, s 50-80%-ukat felvették.
Többen kijutottak neves külföldi egyetemekre / a volt Szovjetunió, NDK /.

Eredményesen szerepeltek tanulóink a tanulmányi versenyeken, fõleg az alábbi területeken:

- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
- a Mezõgazdasági Múzeum pályázatai
- történelmi vetélkedõk / Örökségünk ’48, Kossuth és a honvédelem,

A kurucok nyomában, Battyhány-emlékverseny/

- Természetismereti vetélkedõk
- Kémia versenyek
- Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati vetélkedõ
- a nyolcosztályos gimnáziumok területi tanulmányi és sportversenyei.

Színvonalas idegen nyelvoktatás kezdetben orosz, majd német és angol nyelvbõl:

- egyre több tanulót vesznek fel felsõfokú intézményekbe,
- többen szereznek jogot nyelvi táborban való részvételre itthon és külföldön,
- eredményesen szerepelnek területi és országos versenyeken,
- sokan szereznek középfokú nyelvvizsgát, az utóbbi években felsõfokú nyelvvizsgát is.

Jelentõs eredményeket értünk el a kultúra és a sport területén is:

- tanulóink közül többen kaptak országos kitüntetést,
- sikeres szereplés vetélkedõkön /Örökségünk õrei - elõkelõ helyezések, Sárospataki Diáknapok, énekkari minõsítõ versenyek,

Mátészalkai Esze- napok stb. /;

- a sport területén:
- a futball és röplabda az eredményesebb sportágak
- sokoldalú tömegsport
- helytállás a városi sportrendezvényeken
- sikeres szereplés a nyolcosztályos gimnáziumok területi versenyein.

Sok tehetséges tanuló került ki az iskolából, ezt bizonyítja a Zalka- és Deák- díjas diákok nagy száma. Sok, jól felkészült tanulónk futott be szép karriert: neves újságírók, bankárok, mérnökök, egyetemi elõadók, orvosok, jogászok, agrárszakemberek, katonatisztek s legnagyobb számban pedagógusok vannak köztük. A város és a vonzáskörzet szakembergárdája zömmel iskolánk tanulója volt, a város és a vonzáskörzet vezetõi közt is szép számmal vannak volt tanítványaink.

Bár a felnõttoktatás végsõ célja általában az érettségi bizonyítvány megszerzése, ha kevesen is, de közülük is többen eljutottak felsõfokú intézménybe, s lett belõlük pedagógus, újságíró, jogász stb.

A 2002/2003-as tanév második felében a tantestület kezdeményezte iskolánk fenntartóváltását, és 2003. augusztus 1-jétõl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés határozata alapján szakmailag, s 2004. január elsejétõl pedig gazdálkodási szempontból is a megyéhez tartozunk.

2003. október 17-én iskolánk felvette Deák Ferenc nevét. Úgy gondoltuk, hogy olyan történelmi személyrõl nevezzük el az intézményt, akinek az életét és tevékenységét politikai és emberi szempontból egyaránt példaképül lehet állítani az ifjúság elé, hiszen a reformkor és az azt követõ idõszak kiemelkedõ alakja. Az is vezérelt bennünket, hogy október 17-én ünnepeltük születésének 200. évfordulóját, s olyan nevet akartuk választani, amilyen még nincs a megyében. Igaz, hogy az õ tevékenysége nem köthetõ a megyéhez, de az országgyûlési felszólalásaiban / az önkéntes örökváltság ügyében / elismeréssel szólt a Nyíregyházára betelepített szlovákok / késõbb tirpákok / által létrehozott mintagazdaságokról, példaként állítva a parasztok elé a tenni akarást és a szorgalmas munkát.

Az eredményeink alapján nem tûnhet túlzásnak, ha azt állapítjuk meg, hogy a Deák Ferenc Gimnázium a régió egyik legfontosabb szellemi mûhelye, amely sok kimûvelt emberfõt adott, ad a vidéknek, az országnak.

Intézmények bemutatkozása

Hírlevél

Iratkozz fel Te is, hogy értesülj legújabb híreinkről és eseményeinkről!

Kapcsolat

A honlap működésével kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségeken kérhetsz:

  • Telefon: 06/42-508-720


Ön itt van: Főoldal Intézmények bemutatkozása Deák Ferenc Gimnázium