Tudásháló

Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

  • + Cím: 4765 Csenger,Honvéd utca 5.
  • + Telefon: 06-44/520-126

 

 

1961-ben a társadalmi igényként is felvetődő magasabb iskolázottság miatt, az általános iskola 9. osztályaként 49 fővel megkezdődött a középiskolai oktatás. Az iskola akkori igazgatója Halász László volt. A szétválás, illetve önállóvá válás 1962-ben megtörtént, és valójában az új nyolc tantermes iskola 1963-ban megvalósult átadásával realizálódott. Az önállóvá vált iskola igazgatója Fábián László lett.

Az első osztály beindítása után a következő években két, majd három párhuzamos osztály beiskolázására is sor került, így a tanulói létszám gyorsan növekedett. A legmagasabb tanulói létszámot a gimnázium 1964/65-ben érte el 387 fővel. 1971-ben volt az iskola névadó ünnepsége és a gimnázium felvette Ady Endre nevét.

10 év alatt a tanulói létszám megnövekedése miatt szűkössé vált az épület, így 1971-ben megkezdték, és 1973-ban befejezték az új 8+2 szaktanteremmel rendelkező gimnáziumi épület építését.

A hetvenes évek közepétől történtek az első lépések a gyakorlati képzés felé, ellensúlyozva a szakközépiskolák elszívó hatását. A fakultációk bevezetésével egyes gyakorlati tárgyakból, majd elméleti tantárgyakból is a szakmai ismeretek felé történt elmozdulás. Célként fogalmazódott meg, hogy az érettségi mellé bizonyos előképzést kapjanak a diákjaink.

A szakközépiskolák és a szakmunkásképzők népszerűségének növekedésével a gimnáziumi létszámunk a mélypontra zuhant, az 1986/87. tanévben 134 fő volt. Iskolánkban is felvetődött a hova tovább kérdése.

A pedagógiai jellegű oktatás (nevelési alapismeretek) hagyományára építve, 1987 őszén 38 tanulóval elkezdődött a középfokú óvónőképzés. Ez szerencsés váltás volt, hisz e hivatás a lányok számára igen vonzó és a szakirányú továbbtanulás lehetőségét is magában hordozta. A tanulói létszám növekedése mellett a kiválasztás miatt is erőteljesen javult a továbbtanulási arány és nem kevésbé a felvételi arány is. Az 1992-től 1996-ig terjedő öt év átlagában vizsgált eredményesség alapján a 14. helyen végeztünk az ország  vegyes típusú középiskolái között. .

A mi malmunkra hajtotta a vizet az a tény is, hogy a helyi cipőipari háttér egyre több jól képzett szakmunkást kívánt. Az igényeket a nyírbátori középiskola nem tudta kellőképpen kielégíteni, így 1991-től cipőfelsőrész-készítő szakmunkás osztály indult.

Az iskola létszáma 1992/93-as tanévben már 324 főre növekedett Ez felvetette a kollégiumi férőhelyek bővítésének igényét, amit 1994. évben az épületre új szint beépítésével sikerült megoldani. A 115 férőhelyes diákotthon ez évben tovább korszerűsödik a fűtés és a nyílászárók cseréjével. 

1997-ben szerveztük meg az emelt szintű angol-számítástechnikai oktatásban részesülő gimnáziumi csoportot, akik jó képességű tanulók és várható a felvételi arány további javulása. A megyei szinten is jó ellátottságú géptermek biztosítják az informatikai társadalom igényeire való felkészülést. Kapacitásaink kihasználása végett a szakképzés ez irányban való nyitásán is munkálkodunk.

A középfokú óvónőképzés 1996. évi központi megszüntetésével áttértünk a pedagógiai szakközépiskolai oktatásra. A pedagógiai jellegű képzés ezáltal folyamatos, oktatási színvonala az eredmények és továbbtanulási ráták tükrében jó.

1998-ban indítottuk a gazdasági szakközépiskolai osztályunkat. Mivel hagyományaink nem voltak ezen a téren, ezért a legnehezebb feladat a személyi feltételek biztosítása volt. Kezdetben óraadók alkalmazásával, majd kollégák továbbképzésével ez a gondunk is megszűnni látszik. A képzés igazolja a hozzá fűzött reményeket, hisz ezek az osztályok a legnagyobb létszámúak.

A NAT-hoz és az Oktatási Törvényhez igazodva megkezdtük az érettségihez kötött szakképzések szervezését is. A 13. évfolyamokon a jelentkezők számától függően a szakközépiskolai osztályok irányultságát figyelembe véve pedagógiai asszisztenseket, gyermek felügyelőket, külkereskedelmi ügyintézőket, vagy vámügyintézőket képzünk.

A felnőttoktatást a szakmunkások szakközépiskolájával újraindítottuk újra1998-ban.

A fenti tendenciák kikényszerítették a tanulmányi épület korszerűsítését, bővítését. Az intézmény épülete a 2000. év tavaszának, nyarának folyamán teljes külső és belső felújításra került.A PHARE CBC pályázat segítségével, tetőtér beépítéssel bővítettük iskolánk alapterületét. A munkák végeztével 14 tanterem, 3 szaktanterem (fizika, kémia, biológia), 3 számítástechnikai terem, 1 tanműhely és 3 szükségterem segíti az oktató munkát. A beruházásnak köszönhetően rendelkezünk egy rendezvényteremmel, melyet a feltételek megteremtése után ebédlőként is hasznosíthatunk. Régi gondunk volt a könyvtár elhelyezése. Az építkezés befejezése után, egy színvonalas könyvtári helyiség is rendelkezésünkre áll.

Intézmények bemutatkozása

Hírlevél

Iratkozz fel Te is, hogy értesülj legújabb híreinkről és eseményeinkről!

Kapcsolat

A honlap működésével kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségeken kérhetsz:

  • Telefon: 06/42-508-720


Ön itt van: Főoldal Intézmények bemutatkozása Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium