Tudásháló

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete

 • + Cím: 4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13.
 • + Telefon: 06-42/508-720

 

 

Az intézetet a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács 1985-ben alapította. Akkor egyedüli feladata a pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása volt. A feladatok növekedésével több alkalommal módosítottuk az intézményi struktúrát, az intézmény működési rendjét, a gazdálkodási és pénzügyi szabályokat.
Ma a tevékenységet az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységi körökben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés hatáskörileg illetékes Bizottsága által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján - önállóan végzi. A tervező munka során figyelembe veszi a közoktatásban, szakképzésben, közművelődésben és felnőttképzésben jelentkező aktuális feladatkokat, a megyei és országos szakmai igényeket. Az itézet a közoktatás, művészetoktatás, szakképzés, közművelődés és felnőttképzés intézményeivel, az intézmények fenntartóival a szakmai munka során közvetlenül áll kapcsolatban. 

Alaptevékenysége
Pedagógiai szakszolglálat

 • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 • megyei pályaválasztási tájékoztató füzet kiadása
 • pályaorientációs és- korrekciós tanácsadás
 • tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsági tevékenység

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

 • pedagógiai értékelés
 • szaktanácsadás
 • pedagógiai tájékoztatás
 • igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
 • tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
 • tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése
 • megyei pedagógus helyettesítő rendszer működtetése

Szakképzési szakmai szolgáltatás
A választásokkal és népszavazásokkal kapcsolatos képzés és továbbképzés szervezése
A közművelődési szakemberek, a szociális és egészségügyi dolgozók át- és továbbképzésének szervezése
Szervezi, koordinálja a megyei közgyűlés és bizottsági tagjainak, az önkormányzati hivatal dolgozóinak képzését, továbbképzését
Szervezi, koordinálja az önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos konferenciákat, értekezleteket, egyéb rendezvényeket
Közreműködik a megyei közgyűlés és bizottsági tagjainak, az önkormányzati hivatal, valamint a megyei önkormányzat intézményei dolgozóinak üdültetésében
Gyakorló iskolai, alapfokú művészeti iskolai intézmény egységet működtet a fenntartó külön döntése esetén
Területi információs rendszer kialakítása és működtetése

Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás

 • Elősegíti a megye területén működő önkormányzatok, nemzeti és etnikai kissebbségi önkormányzatok és a közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását
 • Együttműködik a Magyar Közművelődési Intézettel, az országos szakmai érdekképviseleti szervezetekkel
 • Közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztő programokat készít és hasznosít
 • Részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat
 • Gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei adattárat kezel
 • Elősegíti a megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását
 • Végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzését és továbbképzését

Kiegészítő alaptevékenység

 • Felnőttképzés
 • Felnőttképzési szolgáltatás
 • Távoktatás
 • Tankönyv, taneszköz és segédletek fejlesztése, kiadása és forgalmazása
 • Pedagógiai értékelés a települési önkormányzatok, vagy intézmények megrendelése alapján
 • Szakmai ellenőrzés megszervezése a fenntartó, vagy intézmény vezető megrendelése alapján
 • Konferenciaszervezés
 • Bel- és külföldi oktatási-, kulturális rendezványek szervezése
 • Pályázati szolgáltatás
 • Gyermeküdültetés, táboroztatás
 • Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szállás és étkeztetés biztosítása
 • Közművelődési intézmény tevékenységének elemzése, szakmai ellenőrzésének megszervezése a fenntartó, vagy az intézményvezető megrendelése alapján

Intézmények bemutatkozása

Hírlevél

Iratkozz fel Te is, hogy értesülj legújabb híreinkről és eseményeinkről!

Kapcsolat

A honlap működésével kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségeken kérhetsz:

 • Telefon: 06/42-508-720


Ön itt van: Főoldal Intézmények bemutatkozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete