Nyári táborok középiskolásoknak

A Magyar Tudományos Akadémia idén két tábort is szervez olyan középiskolás diákok számára, akik érdeklődnek a fizika, kémia, biológia, matematika és mérnöki tanulmányok iránt, és akik ilyen irányban szeretnének továbbtanulni. A diákok számára azért nagyon hasznos egy-egy ilyen tábor, mert olyan ismereteket sajátíthatnak el, amikre az iskolai tanítás során nincsen lehetőségük, és a táborban jobban el tudnak mélyülni az adott témában. Ha ilyen irányban szeretnének továbbtanulni, akkor nem lesz idegen számukra az egyetemi, főiskolai légkör sem, sőt, kapcsolatot is építhetnek, hiszen a mentorok többsége egyetemi, főiskolai oktató. Egy ilyen tapasztalat nagy előnyt jelent a későbbi munkakeresés során is, hiszen a munkaadók mindig nagyra értékelik a vállalkozó szellemű álláskeresőket.

Ilyen tábor a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő „Tanuljunk egymástól” nyári iskola, aminek célja, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a természettudományi tantárgyak, és a kutatói pálya iránt, továbbá saját ötleteikkel elősegítsék a laboratóriumokban folyó kutatói munkát. Június 24. és 28. között kerül megrendezésre ez a tábor, amire érettségi előtt álló diákok jelentkezhetnek a Kárpát-medence valamennyi magyar nyelvű középiskolájából. A táborra történő jelentkezés során a diákoknak 17 kutatási téma közül kell választani 3-4 témát, meg kell indokolniuk választásukat, és a kutatásra irányuló ötleteiket is be kell küldeni. Ez képezi a pályázat egyik részét. A kiválasztott diákok táboroztatását a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozza, így többek között a szállást, az étkezést, az utazást, és a tudományos eszközök térítésmentes használatát is biztosítja. Tehát azok a diákok is jelentkezhetnek, akik szűkös anyagi körülményeik miatt nem tudnának élni ezzel a lehetőséggel. A szociálisan hátrányos helyzetben élő tehetségek gondozására is irányul tehát ez a program. A témák a következőek: Mikroelektronikai szeletkötések, Biomimetika-szuperhidrofób felületek, Gázérzékelők, Atomi rétegelválasztás, Szerkezeti színek a természetben, Komplex rendszerek – evolúciós modellek, Elektrokróm rétegek, Nanomintázott vékonyrétegek, TEM szemcsetérképezés, Középkori nanotechnológia, Ti alapú implantátumok, Nanorészecskés bevonatok, Volfrám-oxid nanoszálak electrospinninggel, Nanomechanikai kísérletek, Mágneses anyagvizsgálat és képalkotás, Ellipszométeres mérések, Optikai rács kialakítása holográfiával. A tudományos programot sikeresen teljesítők egy oklevelet kapnak, ami saját maguk és mások számára is igazolást nyújt teljesítményükről.

Szintén ilyen jellegű tábor az idén ötödszörre megrendezésre kerülő „AKI Kíváncsi Kémikus” kutatótábor. A tábor június 30. és július 06. között lesz, és egy-egy témával két diák foglalkozhat 5 napon keresztül, de természetesen itt is kapnak segítséget az adott szakterület kutatóitól. Az előző táborhoz hasonlóan ez sem kerül pénzbe a diákoknak, itt is minden költséget a kutatóközpont áll. A témák közül szintén hármat kell kiválasztaniuk a jelentkezőknek, le kell írniuk, hogy miért az adott témát választották, de írniuk kell arról is, hogy milyen kémiai természetű problémák foglalkoztatják őket.
A diákok a következő témák közül választhatnak: Az ízek kémiája, Bébiétel kolloidika, Elektronok az anyagtudományban, Gyógyászati célú kopolimerek előállítása, Hogyan hatnak a nanomolekulák májunk működésére?, Hogyan befolyásolja a hidrogén-híd kötés kialakulása a biantril származékok fotofizikáját?, Hogyan épül fel a sejtmembrán?, Hulladék bútor pirolízise újrahasznosítás céljából, Mit rejt a gyümölcs?, Polimer gélek kémiája, Tervezzünk és építsünk kristályokat!, Titanát nanocső alapú fotokatalizátorok.

De nem csak a Magyar Tudományos Akadémia szervez ilyen táborokat, hanem például az Eötvös Lóránd Tudományegyetem is. 2013. július 22. és 28. között kerül megrendezésre az Eötvös Természettudományos Tábor. A tábor célja az egyetemi természettudományos szakok népszerűsítése az érettségi előtt álló középiskolás diákok körében. Délelőttönként egy közös, majd egy kiscsoportos előadáson vesznek részt a diákok, délután pedig gyakorlati foglalkozások lesznek, szintén szekciónként, míg az esti órákban ismerkedős-játékos foglalkozások közül lehet választani. Ez a tábor abban különbözik a fenti két tábortól, hogy itt már kell részvételi díjat fizetni, bár itt is kedvező a szállás- és étkezés díja. A jelentkezés során itt is egy-egy esszét kell készíteniük a diákoknak, megadott témák közül választva. 6 szekció témái közül választhatnak a diákok, a 6 szekció, és a hozzájuk tartozó témák a következőek:

  1. biológia: Evolúció vs. technikai fejlődés, Természet vs. urbanizáció, Asztrobiológia, Tündérek vs. emberek – Harc az évekkel
  2. földrajz-földtudomány: A település és a környezet, Kulturális globalizáció, Magyarország nemfémes ásványi nyersanyagai, Paleoklimatológiai vizsgálati módszerek, Radioaktív hulladékok kezelése
  3. fizika: Nukleáris fegyverek, Hubble-állandó, Légköri fényjelenségek
  4. informatika: Saját program
  5. kémia: Létezhet-e szilícium alapú élet?, Kiralitás a természetben, A kémiai analízis gyökerei, Fémek felhasználása
  6. matematika: Számtani sorozat halmazokban, Csempék és kvázikristályok, A Buffon-féle tűprobléma, Prímszámok keresése, prímtesztek

A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya is szervez tábort, ami a Varázslatos kémia nyári tábor címet viseli. Erre 8., 9., és 10. osztályt végzett tanulók jelentkezhetnek. Ez a tábor is önköltséges, és Debrecenben kerül megrendezésre. A résztvevők látványos kémiai kísérletekben vehetnek részt, egyéni és csoportos munka formájában végezhetnek laborgyakorlatokat, és látogatásokat tehetnek az egyetem kutatócsoportjainál. Ezeken kívül megismerkedhetnek a Debreceni Egyetemmel is, ellátogathatnak Hajdúszoboszlóra egy vegyészkonferenciára, illetve vízminta-vételre is lehetőség van, amit a helyszínen lévő mini laborral azonnal meg is vizsgálhatnak.