Tudásháló

A megye történelme

Tartalom
Szerkesztői előszó
Kurucz Katalin
Az őskor és népvándorlás kor emlékei Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékben

Az őskor története
A római és népvándorlás kor története
Képek

Németh Péter .
Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék története a népvándorlás korától 1526-ig.

Történeti előzmények
A honfoglalás kora
Az Árpád-kor (1000-1301)
Az Árpádkortól Mohácsig (1301-1526)
Források

Henzsel Ágota
A mohácsi csatától a szatmári békéig 1526 - 1711

Két király
A török veszély
Az erdélyi fennhatóság
Bujdosók, kurucok
Források:

Kujbusné Mecsei Éva
Az élet újjászervezése a Habsburg Birodalom határai között

A helyi igazgatás újjászervezése
Az élet újraindulása
A népességszám változása
A települések szerkezete
Vásárok, piacok
Az 1790-1791. évi nemesi mozgalom Szabolcsban
Források

Pók Judit
A reformkor és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc időszaka

A vármegyék nemesi társadalmisa
Követi utasításadás
A "korkérdések" jelentkezése
Az adminisztrátori rendszer
Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
Források

Galambos Sándor - Szabó Géza
A polgárosodás kibontakozása

Terület, közigazgatás, népesség
Történeti áttekintés
Közművelődés, kulturális élet
Természeti környezet, gazdasági élet
Mezőgazdaság
Ipar
Kereskedelem
Források

László Géza
Világháborútól világháborúig 1914-1944.

Az első világháború és következményei
A nagy világválság és a második világháború
Források

Gottfried Barna
Az újjáépítés és a kommunista diktatúra időszaka 1945 -1956

Adatok a megye történetéhez 1944 november -1945 október
A közigazgatás újjászervezése, a közigazgatás területi beosztásának változásai
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasztása, a nemzeti bizottságok megalakulása, nemzetgyűlési és országgyűlési választások
Földreform és mezőgazdaság
Polgári elhurcoltak, magyar-csehszlovák lakosságcsere
Forrás

Nagy Ferenc
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei

Az első tüntetések
Forradalom Nyíregyházán
Eldördülnek a fegyverek
Munkástanácsok, forradalmi bizottságok
Egy hét
Dübörögnek a tankok
Restauráció
Reménytelen ellenállás
A megtorlás
Források

Konczné Nagy Zsuzsanna
A Kádár-korszak (1956-1989)

A konszolidáció
A szövetkezetesítés befejezése 
Önkéntesség, fokozatosság?
Átalakul az ipar és a kereskedelem is
Az első szerény eredmények
Változó falvak
Városiasodás
Új intézményhálózat
A kölcsönök ára
Források

 

Szerkesztette:
Nagy Ferenc
Szerzők:
Galambos Sándor
Gottfried Barna
Henzsel Ágota
Konczné Nagy Zsuzsanna
Kujbusné Mecsei Éva
Kurucz Katalin
László Géza
Nagy Ferenc
Németh Péter
Pák Judit
Szabó Géza

Hírlevél

Iratkozz fel Te is, hogy értesülj legújabb híreinkről és eseményeinkről!

Kapcsolat

A honlap működésével kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségeken kérhetsz:

  • Telefon: 06/42-508-720


Ön itt van: Főoldal Szemelvények a megye történetéből A megye történelme