Tudásháló

Dr. Boros László - Dr. Frisnyák Sándor A megye földrajza

Tartalomjegyzék
Dr. Frisnyák Sándor
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERMÉSZETFÖLDRAJZA

GEOLÓGIAI SZERKEZET ÉS A MAI FELSZÍN KIALAKULÁSA
TÁJAK
ÉGHAJLAT
VÍZRAJZ
NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁG
TALAJ
KÖRNYEZETÁTALAKÍTÓ MUNKÁK A 20. SZÁZADBAN

Dr. Boros László
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NÉPESSÉGFÖLDRAJZA 

A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE FONTOSABB DEMOGRÁFIAI JELLEMZőINEK ALAKULÁSA 1945-1990 KÖZÖTT

Dr. Boros László
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TELEPÜLÉSEI

A MEGYE TELEPÜLÉSRENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA, FEJLőDÉSE

Dr. Boros László
MEZő- ÉS ERDőGAZDÁLKODÁS

A MEZőGAZDASÁGI TERMELÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ALAPJAI
A MEZőGAZDASÁGI TERMELÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI
TALAJERő VISSZAPÓTLÁS
ÖNTÖZÉS 
A FÖLDTERÜLETEK SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA AZ 1970-ES 1980-AS ÉVEKBEN
A MEZőGAZDASÁGI TERMELÉS MEGOSZLÁSA MűVELÉSI ÁGAK SZERINT
NÖVÉNYTERMESZTÉS
SZőLőTERMESZTÉS
GYÜMÖLCSTERMELÉS
GYEPGAZDÁLKODÁS
ERDőGAZDÁLKODÁS
ÁLLATTENYÉSZTÉS

Dr. Boros László
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE IPARA

A MEGYE IPAROSODÁSÁNAK IDőSZAKA (1960-1979)
Az ÉPíTőIPAR 1960-1980 KÖZÖTT
Az IPAR TERÜLETI-SZERKEZETI MEGOSZLÁSA ÉS FőBB JELLEMZőI
AZ IPAR A RENDSZERVÁLTÁS ÉVEIBEN

Dr. Boros László
GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK (INFRASTRUKTÚRA)

A KÖZLEKEDÉS
VASÚTI KÖZLEKEDÉS KIÉPÍTÉSE
KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS
A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE
POSTA - TÁVKÖZLÉS
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KERESKEDELME

Dr. Boros László
IDEGENFORGALOM

Dr. Boros László
ISKOLAI HÁLÓZAT (ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSőOKTATÁS)

A MEGYE ISKOLARENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA
Az ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS HELYZETE
A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 1960-1996 KÖZÖTT
FELSőFOKÚ KÉPZÉS
Az EGYES ISKOLATÍPUSOKBAN VÉGZETTEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Dr. Boros László
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDSZERE

Hírlevél

Iratkozz fel Te is, hogy értesülj legújabb híreinkről és eseményeinkről!

Kapcsolat

A honlap működésével kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségeken kérhetsz:

  • Telefon: 06/42-508-720


Ön itt van: Főoldal Szemelvények a megye történetéből Dr. Boros László - Dr. Frisnyák Sándor A megye földrajza